راز - آسمونی
راز چاپ
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387

سپیدی

به لجبازی سیاهی خود را در چشمها جا می کند

اگر بلبل نبود

گلی نمی شکفت

و درختانی که اینگونه بار می دهند


سادگی را از آسمان قلبم مگیر

که این

تنها چیزی است که در مقابل سکوت چشمانت دارم


اگر هزار بار مرا ترک کنی

سایه ام به دنبالت می آید

و تو باز

در آغوشم خواهی بود


فرقی نمی کند که بخواهی یا نه

من تو را می خواهم

و همین

زیباترین گناهم خواهد بود


راز را برایم نگه دار...