گفت و گفتم... - آسمونی
گفت و گفتم... چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1390

گفت:

          من به چشمان خیال انگیزت معتادم!


گفتم:

          و به آن بوی خوشی کز نفست می آمد
          و به آن چشمه نوری که زچشمان ترت پیدا بود
          به تو می اندیشم
          گاهگاهی که دلم می گیرد
          من از این قیل و هیاهوی زمین بیزارم
          و تو تنها کس من در تب این سرمایی