دوستت دارم... - آسمونی
دوستت دارم... چاپ
تاریخ : یکشنبه 28 آذر‌ماه سال 1389

دوستت دارم  را

من دلاویزترین شعر جهان یافته ام 

این گل سرخ من است 

دامنی پر کن از ین گل که دهی هدیه به خلق 

که فشانی بر دوست

راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست

تو هم ، ای خوب من 

 این نکته به تکرار بگو 

این دلاویزترین شعر جهان را ، همه وقت 

نه به یک بار و به ده بار ، که صد بار بگو 

دوستم داری را از من بسیار بپرس 

دوستت دارم  را با من بسیار بگو ...