انتظار - آسمونی
انتظار چاپ
تاریخ : شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1387
به امید فردا
که تو را خواهم دید
منتظر می مانم
تا بباری پس از این
و مرا خیس تماشای نگاهت سازی
تا بدانسان که فراموش کنم
جای دیدار تو در جایگه پنجره ها خالی بود ...