موفقیت در 30 روز - روز هجدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز هجدهم چاپ
تاریخ : دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1387
نگذار افکار و ذهنیاتت بصورت عادت درآیند
سعی کن هرگز درجا نزنی
هر روز از زاویه ای تازه به کارها نگاه کن
زندگی یک صحنه پر از ماجراست
به اطرافت نگاه کن:
نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه ای اشاره می کنند
=============================================
 
راز جاودانگی
*********
باران با جنگل می گوید
باد با شنهای بیابان
پرنده با درخت
و من با تو می گویم
راز جاودانگیمان را
در معبر زمان
آنگاه که سینه از هوای پرواز آکنده می کردیم
به اساطیر پیوسته بودیم
حدیث ماندگاری
وسیع تر از یک سلام
در خواب خسته مرداب
و قدیمی تر از خداحافظی رود
و فکر نکردیم
که اگر هیچ نگوییم
جاودان مانده ایم ...