موفقیت در 30 روز - روز شانزدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز شانزدهم چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1387
امروز را آغازی تازه بدان
چرا به چیزی که دیروز اتفاق افتاده فکر می کنی؟
زندگی رودخانه ای از رویدادها است که مدام به سمت آینده جریان دارد
هیچ قطره اش دوبار از زیر یک پل رد نمی شود
کار را با روشی تازه انجام بده
بهتر از همیشه
=======================================================
 
طعم خوب آزادی
***********
جاده هنوز خیس بارانهای دیشب بود . بوی تازگی از لابلای درختان می وزید . جای دوستت دارم من که زیر باران برایت فریاد زدم روی برگ تمام درختان افتاده بود. آزدی را تجربه می کنم . درختان هرچه می گویند بگذار بگویند
آزادی را تجربه می کنم ...
آزادی...