موفقیت در 30 روز - روز پانزدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز پانزدهم چاپ
تاریخ : شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
هر کاری را با جان و دل انجام بده
اگر شعاع انرژیت را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند، روی موانع تمرکز دهی
هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت
======================================================
 
یک آغاز قشنگ
**********
پایان گرفت دوری و اینک من
با نام مهر لب به سخن باز می کنم
از دوست داشتن آغاز می کنم...