روزی که بیایی... - آسمونی
روزی که بیایی... چاپ
تاریخ : شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387
روزی که بیایی
زمان را به پیشوازت
قربانی خواهم کرد

روزی که بیایی
جمله های ناتمامم را
به عشق فرشته بودنت
نثار تو می کنم

روزی که بیایی
تنها ترین واژه غریب دلم را
با تو آواز می خوانم

روزی که بیایی
دوست داشتن را
برایت انشا می گویم

روزی که بیایی
باز هم
مل همیشه
دوستت خواهم داشت ...