طعم خوب آزادی - آسمونی
طعم خوب آزادی چاپ
تاریخ : چهارشنبه 8 آبان‌ماه سال 1387
جاده هنوز خیس بارانهای دیشب بود . بوی تازگی از لابلای درختان می وزید . جای دوستت دارم من که زیر باران برایت فریاد زدم روی برگ تمام درختان افتاده بود. درختان هرچه می گویند بگذار بگویند
آزادی را تجربه می کنم ...
آزادی...