دلتنگی - آسمونی
دلتنگی چاپ
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر‌ماه سال 1387
به دیدارم بیا
دلم برای تو تنگ است
دلم تشنه آن صدای لطیفی است
که مهربانی را بی دریغ
به جای خالی ام می بخشید
در کوچه های تنهایی ام
کسی نیست تا با من همراه شود
تو بیا
که تا انتهای کوچه های صمیمیت با هم بدویم
تو بیا
تا دوتایی زیر باران
راه را به انتها برسانیم ...