خاطره آغاز - آسمونی
خاطره آغاز چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1387
فرشته ام
از دیر باز تو را می شناسم
یادم هست
آن زمان که در کلبه دلم نشسته بودم
و تو بر من باریدی
صدای چکیدنت بر پهنه کویری قلبم
هنوز در گوشم می پیچد
من عشق نم کشیدن داشتم
و تو حس بارش
تو که از آسمان آمدی

من خیس باران بودم ...