همه ی دلخوشی ام - آسمونی
همه ی دلخوشی ام چاپ
تاریخ : دوشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1387
کلبه ای که بتوانم
زیر سقفش آرام گیرم
فرشته ای که دوستم داشته باشد
و خدایی که آزارم ندهد
اینها همه چیزی است که از زندگی می خواهم...