موفقیت در 30 روز - روز نوزدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز نوزدهم چاپ
تاریخ : شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
مهمترین چیز، احساسی است که نسبت به کارت داری
وجود رنگهای تیره در یک نقاشی، نشانه ای از افسردگی نقاش است
و در عوض، رنگهای روشن حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی اوست
هر کاری را با شادی انجام بده تا دیگران را هم شاد کنی
=============================================
 
حاجت
*****
کلبه ای که بتوانم
زیر سقفش آرام گیرم
فرشته ای که دوستم داشته باشد
و خدایی که آزارم ندهد
اینها همه چیزی است که از زندگی می خواهم...