موفقیت در 30 روز - روز هفدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز هفدهم چاپ
تاریخ : شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387
افکار و رویاهایت را بسط بده
وقتی در بیرون، چمنزاری پهناور است
که از هر سو تا افق امتداد دارد
چرا خود را درون انباری حبس کنی؟
==================================================
 
اعتراف
*****
فرشته ام
ای منتهای علاقه ام
ایمان داشته باش
که بجز محبت تو
ذره ای چیزی در دلم نخواهد جنبید
و به معنای پاکی سوگند
عشق تو
زیباترین
و پاک ترین گناه عمر من خواهد بود...