موفقیت در 30 روز - روز سیزدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز سیزدهم چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1387
با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن
شیشه های رنگی در مقابل نور بسیار زیبا می شوند
کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی
شفاف و زیبا خواهند شد
==================================================

دلیل
****
همیشه و هرجا

صدای توست

که در عمق هستی ام جاریست

به عشق توست که هر روز

ردای دلشدگی بر تنم همی بر پاست

قسم به چشم سیاهت

که هر چه در دنیاست

فدای یک گل لبخند عاشقانه توست

به آسمان به زمین ، هرچه از دلم باقیست

به خاک پای تو انداختم ؛ قدم بگذار

هزاربار نوشتم ، دوباره می گویم

به عشق تو همه عالم برای من زیباست