موفقیت در 30 روز - روز دوازدهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز دوازدهم چاپ
تاریخ : شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387
اراده ات را قوی کن
خود را وادار به انجام کارهایی کن که برایت مشکل اند
سپس آنها را با جدیت انجام بده
بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات مانند گرزی پولادین، سخت و درخشان شده است
==================================================

مرگ خیس
*********
خالی بود
اما پر بودم از حرفهای نگفته
تهی بود
اما لبریز بودم از حادثه های ننوشته
آرام بود
اما می سوختم از شعله های بی خبری
ساده و آهسته ،
آری ، عشق را برایش سروده بودم
شعر نمی خواند . او اصلا شعر دوست نداشت
شاعرانه دوستش داشتم . و برایش بارها گفته بودم
اشتباه بود گفتن ، اشتباه بود
کاش با او از دوست داشتن نمی گفتم
ماه را چه ساده لوحانه تماشا می کرد
و طعم هوا را گس می پنداشت
از خیس شدن می هراسید و در آب لانه داشت
آسمان را آبی نمی دید و زمین زیر پایش سفت نبود
او شنا نمی دانست ،
‌چون من در چشمانش غرق شده بودم ...