موفقیت در 30 روز - روز نهم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز نهم چاپ
تاریخ : یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1387
برای موفقیت در هر کار ابتدا باید تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی
آنگاه، همانطور که در باد شدید نخ بادبادکت را محکم نگه میداری
باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قصه من
******
خورشید صورت ماهت لبخند می زند
این قلب پاره پاره ام آباد می شود
ای کاش آن نسیم که آمد زکوی تو
دانستمی که زلف تو بر باد می شود
چشم و دل و گلایه و این ضجه های من
در هجر توست که فریاد می شود
هر دم دلم به خاطره هایت سفر کند
اینگونه اندرون دلم شاد می شود
لبخند ، کوی ، ضجه ، سفر ، قصه من است
آباد ، باد ، شاد ، که فریاد می شود...