موفقیت در 30 روز - روز هشتم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز هشتم چاپ
تاریخ : شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1387
وقتی کار به مشکل می خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را
انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرورفتن در آب نترسد

----------------------------------------------------------------------------------------------------

تولدی دوباره
*********
باز بوی آفرینش
باز رنگ معنویت
باز حس دوست بودن
باز طرح آدمیت
با تو اما هر چه هستم
بیش از یک مرد تنها
بیش از یک آدمک هم
شادتر از اهل دنیا
دوستت دارم عزیزم
مثل گلهای بهاری
مثل آوای محبت
شاپرک بر سینه داری
منتظر بر راهت ای مه
چشم بر درگاه سایم
تا بیاید بوی زلفت
من به دنبالت می آیم ...