موفقیت در 30 روز - روز هفتم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز هفتم چاپ
تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387
دیگران را برای خودت نگه دار
نگذار به خاطر خودخواهی از تو بگریزند
خانه زمانی مستحکم است که همه دیوارهایش استوار باشند

----------------------------------------------------------------------------------------------------

آرزو
***
اونقده سیاه بود که سفیدی پیشش زانو میزد
مگه میشد توی دستاش گرمی محبت رو وارونه ببینی؟
انگاری دو سه هفته بود که خورشیدو ندیده بود.
کلاغا نارنجی شده بودن.
درختا پیر.
سال نو اومد...
رز هفت رنگ باغچمون داره غنچه میده
برگا در اومدن روی شاخه ها
بازم بهار شد
کاشکی غنچه نشکفته عشق تو هم جوونه میزد بعد از اینهمه سال...