موفقیت در 30 روز - روز چهارم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز چهارم چاپ
تاریخ : شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1387
تمرین کن تا از درون شاد باشی
اجازه نده دیگران برای شادی تو تصمیم بگیرند
خودت رئیس کارخانه شادی سازی باش

----------------------------------------------------------------------------------------------------

فاصله
*****
بین من و تو
فاصله
به اندازه نفسی است
نفسی که بدون من
به درون تو راه یافته
تو خالی از منی
اما من سرشار از تو ام
دیواری بین من و تو نیست
فاصله
به اندازه یک چشم بهم زدن است
لحظه ای چشمانت را ببند
مرا خواهی دید
با شاخه ای گل سرخ
و احساسی به وسعت دنیا
در انتظار تو ایستاده ام...