موفقیت در 30 روز - روز سوم - آسمونی
موفقیت در 30 روز - روز سوم چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1387
همه چیز را همانطور که هست، بپذیر
خواستن- به تنهایی- چیزی را عوض نمی کند
اگر می خواهی چیزهای اطرافت را به بهتر از خودشان تبدیل کنی، با آنها همانطور که هستند مواجه شو...!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دارایی
*****
همان پنجره قدیمی
همان پرده زخمی
همان بدن نیمه عریان ،
با پوشش اندکی از توری
همان میز و همان صندلی
همان قلم و مرکب
همان صفحاتی که در آن
سالهاست
برای معشوقت نامه می نگاری
همان نگاه سحر آمیز
از لای زخم پرده کرباسی
همان تختی که هر شب
زیر نور لطیف مهتاب
روی آن می خوابی
همه دارایی من
همین هاست ...